Guide til forståelse af transaktionsanalyse

Psykologien er kommet langt siden Sigmund Freuds dage. En af de mest indflydelsesrige personer inden for moderne psykologi er Eric Berne, som udviklede teorien om transaktionsanalyse. Hans arbejde giver værdifuld indsigt i, hvordan vi interagerer med andre, og hvordan vi bedre kan forstå vores egen adfærd. Sammen med hans arbejde kan Stephen Karpmans begreb offertrekanten hjælpe os med at forstå, hvordan vi ofte befinder os midt i interpersonelle dramaer. Lad os se nærmere på, hvad disse to modeller har at tilbyde. For et mere uddybende kendskab, læs denne artikel.

Berne var en canadiskfødt psykiater, som udviklede transaktionsanalyse i 1950’erne. Den er baseret på ideen om, at mennesker interagerer med hinanden ved at indgå i transaktioner mellem tre tilstande eller ego-tilstande – forældre, voksen og barn – som alle er aspekter af vores personlighed. Afhængigt af, hvilken tilstand vi befinder os i, når vi er i kontakt med en anden person, vil vores interaktioner være forskellige. Hvis du f.eks. føler dig vred, er du måske mere tilbøjelig til at gå ind i et skænderi fra din forældretilstand end fra din voksentilstand. Ved at forstå, hvilken tilstand du er i, når du interagerer med en anden person, kan du få større indsigt i din adfærd og i, hvordan den påvirker forholdet til andre.

Transaktionsanalyse og dens forbindelse til offertrekanten

Offertrekanten er en model udviklet af Stephen Karpman, der forklarer, hvorfor vi ofte sidder fast i interpersonelle dramaer eller konflikter. Modellen består af tre roller – offer, krænker og redder – som udgør en trekantstruktur, som man kan bevæge sig rundt i, når man er involveret i interpersonelle konflikter. Hver rolle tjener sit eget formål: offeret søger opmærksomhed fra andre, krænkeren forhindrer offeret i at få sine behov opfyldt, og redderen forsøger at løse problemet for begge involverede parter. Ved at forstå denne dynamiske proces kan den enkelte blive bevidst om sin adfærd under konflikter, så han/hun bedre kan håndtere dem fremover. Offertrekanten kan indgå i en større transaktionsanalyse, for at forstå dynamikkerne mellem de forskellige ego-tilstande.

Konklusion: Transaktionsanalyse og drama edge er stærke værktøjer til at forstå menneskelig adfærd og interpersonelle dynamikker. Eric Bernes transaktionsanalyse hjælper os med at identificere vores egne ego-tilstande, når vi interagerer med andre, så vi bedre kan forstå vores egen adfærd under disse interaktioner. Stephen Karpmans dramatriangel giver yderligere indsigt i, hvorfor vi ofte sidder fast i interpersonelle dramaer eller konflikter, og hvordan vi bedre kan håndtere dem fremadrettet. Ved at gøre dig bekendt med disse to modeller vil du få en større forståelse af dig selv og dine omgivelser!